Odstoupení od smlouvy - Distanční smlouva

www.psiczech.cz

 

Zde prosím vyplňte kontaktní údaje kupujícího

 

 

Pavel Mikulka
IČ: 74474154
Na Staré Cidlině 953, 504 01 Nový Bydžov

Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne …………… jsem s vámi uzavřela kupní smlouvu po internetu na www.psiczech.cz za cenu …………… .

Z důvodů, že:

  • zboží neodpovídá mým představám, vytvořeným na základě poskytnuté fotografie a popisu
  • jiný důvod……………………………………………………………
  • bez důvodu

 

odstupuji od kupní smlouvy. Požaduji vrácení peněz na účet č. …………………………………………..

 

 

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie dokladu o koupi